PRE-COURSE

De Pre-Course is een drukbezochte cursus in aanvang van het wondcongres. Elk jaar zijn de plekken razendsnel opgevuld. De cursus wordt ook dit jaar de middag vóór het Wondcongres gehouden in het Skills Lab van het Erasmus MC. Donderdagmiddag 12 december 2019 vanaf 12.30u.

De Pre-Course Debridement en weefselgevoel zal worden gehouden in het Skillslab in het Erasmus MC. In de snijzaal werken wij met mensen die hun met stoffelijk overschot hebben nagelaten aan de wetenschap. Klik hier voor een exacte routebeschrijving van het skills lab in het Erasmus MC te Rotterdam.

skillslab.png

Doelstellingen:

 • Het vergroten van de anatomische kennis in relatie tot de handelingen die worden verricht bij het debrideren van een wond

 • Kennis maken met verschillende hechttechnieken en materialen. De beginselen van hechten leren

 • De anatomische en professionele grenzen leren van het chirurgisch debridement

Doelgroep:
De pre-course en het congres is bedoeld voor (wond)verpleegkundigen, wondconsulenten, arts(-assistent)en, physician assistants, nurse practitioners en verpleegkundigen.

Niveau: post-MBO en post-HBO, klinische ervaring is een pré

Studiebelasting: 1 contactdag, 4 uur

Studiemateriaal:
U ontvangt een reader bij aanvang van de cursus, deze zal spoedig ook online te verkrijgen zijn. Studiemateriaal wordt jaarlijks bijgewerkt naar de huidige ontwikkelingen en richtlijnen

Accreditatie:
Accreditatie wordt aangevraagd bij onderstaande instanties en wordt alleen toegekend bij deelname aan de volledige cursusdag.
• Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals (V&VN) (4 punten)
• Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register (RSV) (4 punten)Nederlandse Associatie van Physician Assistants met (4 punten)

Kosten:
Inschrijving vóór 10 november €180
Inschrijving na 10 november €205

Betaling & annulering:
Na inschrijving ontvangt u een betalingsbewijs. In het geval van annulering dient u dit schriftelijk te annuleren. Bij annuleren vóór 10 november vindt restitutie plaats onder aftrek van €25 administratiekosten. Na deze datum kan geen restitutie meer plaatsvinden.

Examen:
Bewijs van deelname na deelname aan de volledige cursus. Hierbij zijn geen vrijstellingen.

Sprekers en Teachers:
De cursus zal worden geleid door dr. Joel Shapiro, chirurg in opleiding en drs. Kim Spekreijse, plastisch chirurg in opleiding. Tevens zal er begeleiding zijn van chirurgen en plastisch chirurgen uit de regio Rotterdam.

Om de cursus en het wondcongres te verbeteren wordt deze jaarlijks geëvalueerd. Indien u deelneemt aan de cursus wordt het zeer op prijs gesteld als u ook deze evaluatie voor ons invult. Voor klachten verwijzen wij u naar onze klachtenregeling onder aan de website.


VRAAG OF KLACHT?

Klachtenregeling
Wondcongres Rotterdam streeft naar tevredenheid van cursisten en deelnemers van het congres. Toch kan het voorkomen dat een cursist een klacht heeft over de cursus ‘Debridement en weefselgevoel’, het congres of over een procedure.

Mail ons uw vraag of klacht en voeg toe: Uw naam, adres en telefoonnummer en de omschrijving van uw vraag of klacht. Wij streven naar beantwoording van de vraag of klacht binnen tien werkdagen. Indien deze termijn niet wordt gehaald, zal de persoon op de hoogte worden gesteld.

Bij een blijvend geschil waarbij beide partijen niet een oplossing naar tevredenheid kunnen vinden, kan de klacht worden voorgelegd aan een onafhankelijke derde partij, te weten dhr. W.J. Vles, waarbij het oordeel bindend is voor partijen.

Alle vragen en klachten worden vertrouwelijk afgehandeld.

LOCATIE WONDCONGRES

Luxor-theater.jpg

Dit jaar wordt het Wondcongres georganiseerd in het nieuwe Luxor Theater, in Rotterdam-Zuid. De panel-discussie en de vele lezingen zullen worden gehouden in een ruime theaterzaal, waarbij de stands in de indrukwekkende foyer met uitzicht op de Erasmusbrug en de Skyline van Rotterdam zullen staan. Hier vinden ook de pauzes en de afsluitende borrel plaats.

Het nieuwe Luxor Theater is goed te bereiken met zowel de metro (Lijn D + E) als de tram (lijn 20, 23, 25). Uitstappen bij halte Wilhelminaplein.

Parkeren kunt u in een van de aangegeven parkeergarages: bekijk hier de plattegrond.

Bent u van plan om ook in Rotterdam te overnachten? Enkele hotels in de buurt van de congres locatie zijn het NHOW HotelRoom Mate HotelHotel Pincoffs en Hotel New York. Uiteraard zijn er meerdere hotels beschikbaar in het centrum van Rotterdam.

Adres:
Posthumalaan 1
3072 AG Rotterdam


ACCREDITATIE

Voor het 20e Wondcongres 2019 wordt zowel voor de pre-course als voor het congres accreditatie aangevraagd bij:

 • Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals (V&VN)

 • Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register (VSR)

 • Landelijke Vereniging van Operatieassistenten (LVO)

 • Accreditatie Deskundigheidsbevorderende Activiteiten Paramedici (ADAP)

 • Nederlandse Associatie van Physician Assistants (NAPA)

 • Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA)

 • Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie (NVDV)

 • Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH)

 • Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC)

 • Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1) voor huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde

 • Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie (NVT)

accreditatieregister.png

COMITÉ VAN AANBEVELING

Het jaarlijks terugkerende Congres Wondgenezing en Wondbehandeling wordt nu al sinds 2000 georganiseerd. Het Organiserend Comité wordt ondersteund door een gerenommeerd Comité van Aanbeveling. De organisatie van het congres wordt verder verzorgd door de Congress Company. 

ORGANISEREND COMITÉ

 • J. Hagemans, voorzitter, Ikazia ziekenhuis

 • P.M.H. Nierop, penningmeester, Erasmus MC Kanker Instituut

 • M. Beek, Amphia Ziekenhuis

 • J. Shapiro, IJsselland Ziekenhuis

 • E. Toxopeus, Erasmus MC

 • K. Spekreijse, Erasmus MC

 • L.S.E. van Egdom, Erasmus MC 

COMITÉ VAN AANBEVELING

 • Dr. I. Dawson, IJsselland Ziekenhuis

 • Drs. R.A. Klaassen, Maasstad Ziekenhuis

 • Prof.dr. S.E.R. Hovius, Xpert Clinic

 • Prof.dr. G.J. Kleinrensink, Erasmus MC

 • Dr. L. van der Laan, Amphia Ziekenhuis

 • Prof.dr. J.F. Lange, Erasmus MC

 • Dr. M. van ‘t Riet, Reinier de Graaf Gasthuis

 • Dr. X. Smit, Erasmus MC

 • Dr. W.J. Vles, Ikazia Ziekenhuis

 • Drs. M. Staarink, Van Weel-Bethesda Ziekenhuis

 • Dr. S.P. Knops, Ikazia ziekenhuis en Sparta Rotterdam

 • Dr. G.M.J.M. Welten, Franciscus Gasthuis & Vlietland

 • Dr. E.J. Veen, Amphia ziekenhuis

 • Dr. M. Vermaas, IJsselland ziekenhuis


CONGRESSECRETARIAAT

congress company.png

Babette Cuppé – de Kruijf
Postbus 2428
5232 CD ’s-Hertogenbosch
T: +31-73-700 3500 / 3513
M: +31- 6-20 80 71 25
F: +31-73-700 35 05
www.congresscompany.com
info@congresscompany.com